Следва ли работодателят да запознава писмено работещите с утвърдените графици при СИРВ?

Отговорът е отрицателен. Съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските работодателят запознава работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях. Не е предвидена писмена форма

Сподели
“Компенсиране” за работа по време на официален празник

Отговор на зададен въпрос: Работодателят не може да „компенсира“ работа по време на официален празник, вместо заплащане на дължимото, не по- малко от удвоения му размер, трудово възнаграждение.

Сподели
Четиридневна работна седмица

Стрес и преумора водят света към четиридневна работна седмица По-кратката работна седмица води до по-висока производителност, по-мотивиран персонал и по-малко преумора, смятат експертите Стрес и преумора водят света към четиридневна

Сподели

Съществуват три вида работно време –пълно, непълно и намалено. При непълно работно време страните по трудовия договор могат да уговорят работа за част от законоустановеното работно време, като определят в

Сподели
Що е то “Работна седмица”?

Не е налице идентичност в понятията работна седмица, която включва полагане на труд в седем последователни дни, независимо от дните и календарна седмица, която се характеризира с начало понеделник и

Сподели
Приложимо ли е решение C-12/17 на Съда на Европейския съюз за България?

С посоченото решение се дава отговор на въпрос, а именно, че когато е предвидено в националното законодателство ползването на родителски отпуск (отпуски след този за бременност и раждане) не се

Сподели
Може ли работникът или служителят едностранно да определи кога да ползва платения си год. отпуск?

Може ли и в кои случаи, работникът или служителят едностранно да определи кога да ползва платения си годишен отпуск? Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на

Сподели
Възстановяване на работа по време на отпуск поради бременност и раждане

Може ли работничка и служителка, явила се при работодателя в срока по чл. 345, ал. 1 КТ, (след отмяна на незаконно уволнение) да поиска отпуск по чл. 163 КТ (отпуск

Сподели
Време на разположение

Когато особеният характер на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор може да се уговори задължение за работника и служителя да бъде на разположение на работодателя извън територията на

Сподели