Има ли злоупотреби с работното време?

Злоупотреба с работното време. Едно участие в сутрешния блок на БТВ

Сподели
Как се изчислява нормата часове при СИРВ?

Условие: СИРВ – едномесечен календарен период Смени – дневна от 07:00 часа до 19:00 часа– Нощна от 19:00 часа до 07:00 часа Трудов договор на пълно работно време – осем

Сподели
“Болничният“ прекъсва ли платения отпуск?

Представянето на болничен лист при вече започнало ползване на платен годишен отпуск, представлява ли искане на работника/служителя за прекъсване на платения годишен отпуск и ако да, как следва да действат

Сподели
Време на разположение за транспортните работници

Може ли да се счита за „дежурство“ т. нар. „време на разположение“ относно лицата, които извършват транспортни дейности, съгласно Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни

Сподели
СИРВ – там, където правото среща математиката!

Колко служители са необходими на един денонощен пост – 24 часа, 365 дни годишно с един служител на смяна? Отговорът е 5,009 охранители, като принципът за изчисление е следният: Необходимия

Сподели
Следва ли работодателят да запознава писмено работещите с утвърдените графици при СИРВ?

Отговорът е отрицателен. Съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските работодателят запознава работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях. Не е предвидена писмена форма

Сподели
„Компенсиране“ за работа по време на официален празник

Отговор на зададен въпрос: Работодателят не може да „компенсира“ работа по време на официален празник, вместо заплащане на дължимото, не по- малко от удвоения му размер, трудово възнаграждение.

Сподели
Четиридневна работна седмица

Стрес и преумора водят света към четиридневна работна седмица По-кратката работна седмица води до по-висока производителност, по-мотивиран персонал и по-малко преумора, смятат експертите Стрес и преумора водят света към четиридневна

Сподели

Съществуват три вида работно време –пълно, непълно и намалено. При непълно работно време страните по трудовия договор могат да уговорят работа за част от законоустановеното работно време, като определят в

Сподели