Разлика между чл. 7, ал. 2 от „извънредния закон“ и чл. 173а, ал. 1 КТ

Кратко обяснение на някои норми от "Закона за извънредното положение" и промените в КТ

Сподели
Разлика между работно време и работен ден (работна смяна)

Понятието „работният ден“ е различно от понятието „работно време“. В работния ден се включва освен работното време и осигурените почивки по чл. 151, ал.1 КТ – в този смисъл дефинициите

Сподели
Поканихте ли работника да ползва платения си отпуск?

За правото на работодателя и работника, относно разрешаване и ползване на платения годишен отпуск.

Сподели
Със свидетелски показания може да се доказва извънреден труд.

Доказване полагането на извънреден труд, когато работодателят не е водил документация.

Сподели
Ненормиран работен ден.

Кога се счита наличие на ненормирано работно време.

Сподели
Продължителност на нощната смяна.

Каква е продължителността на нощната смяна при подневно и сумирано отчитане на работното време?

Сподели
Има ли злоупотреби с работното време?

Злоупотреба с работното време. Едно участие в сутрешния блок на БТВ

Сподели
Как се изчислява нормата часове при СИРВ?

Условие: СИРВ – едномесечен календарен период Смени – дневна от 07:00 часа до 19:00 часа– Нощна от 19:00 часа до 07:00 часа Трудов договор на пълно работно време – осем

Сподели