Промени в ЗТМТМ и ЗЧРБ

Промяна в процедурите за наемане на чужденци. Статия за инспекторите по труда.

Сподели
Промяна в наредбата за подаване на уведомление

Подаване на информация в ТД на НАП за основанието за прекратяване на трудовия договор

Сподели
Неплатен отпуск през 2021 г.

Трудов и осигурителен стаж при ползване на неплaтен отпуск през 2021 г.

Сподели
Новото старо допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Как се изчислява обезщетението за неизползван платен годишен отпуск.

Сподели
Неплатен отпуск през 2020 г.

През 2020 г. 60 работни дни ползван неплатен се зачита за трудов и осигурителен стаж.

Сподели
Сроковете по ЗХУ се удължават

Сроковете по ЗХУ се удължават до един месец след изтичане на извънредното положение.

Сподели