Що е ръководство на предприятието според уволнението по чл. 328, ал. 2 КТ

Ръководство на предприятието, което може да бъде уволнено при сключване на договор за управление.

Сподели
Липса на качества.

Липса на качества, като основание за прекратяване на трудовия договор.

Сподели
Обективна невъзможност – причина за прекратяване на трудовия договор

Основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ е приложимо, когато е настъпила обективна невъзможност за работника да изпълнява задълженията си по трудовия договор, каквито случаи са

Сподели
Статут на директор на общинско предприятие

Директорът на общинско предприятие попада ли сред длъжностите от „държавната администрация“ по чл. 107а КТ? Директорът на общинско предприятие има статут на служител на общината, ръководен орган на специализираното звено,

Сподели
При подбор, длъжен ли е работодателят да се съобрази с решението на назначената от него комисия?

Когато работодателят е задал на комисията за подбор определени критерии по които да анализира и оцени поставените под подбор работници, законосъобразно ли е заключението на комисията, ако по своя преценка

Сподели