До кой комент в процеса може да се доказва оставането без работа?

Относно обезщетение за оставане без работа при оспоране на заповедта за прекратяване.

Сподели
Кой ми е работодател?

Когато договора е сключен с по-горестоящ орган.

Сподели
Критериите за определяне на една длъжност като ръководна по смисъла на чл. 328, ал. 2 КТ

Как се определя ръководна ли е длъжността за целите на уволнение поради, сключен договор за упраление.

Сподели
Явяване на работа след възстановяване.

Изпращане на уведомление за явяваване не е води до възстановяване.

Сподели