Уволнение поради болест – 325, ал.1, т. 9 КТ

Дали работата е подходяща за трудоустроения се преценява само от ТЕЛК и НЕЛК.

Сподели
Връчване на заповед по пощата.

заповедта се счита за връчена, когато препоръчаната пратка е непотърсена.

Сподели
Намаляване обема на работа следва да бъде по отношение на конкретна трудова функция.

При намаляване обема на работата в цялото предприятие, работодателят е длъжен да доказва при оспорване на уволнителна заповед, как това намаляване се отразява на съответната трудова функция.

Сподели