Намаляване обема на работа следва да бъде по отношение на конкретна трудова функция.

При намаляване обема на работата в цялото предприятие, работодателят е длъжен да доказва при оспорване на уволнителна заповед, как това намаляване се отразява на съответната трудова функция.

Сподели
Съкращаване на половин щатна бройка

Основание за уволнение при съкращаване на половината щатна бройка.

Сподели