Грешка в датата на прекратяване

Грешката в датата на прекратяване не води до незаконосъобразност на заповедта.

Сподели
Уволнение поради болест – 325, ал.1, т. 9 КТ

Дали работата е подходяща за трудоустроения се преценява само от ТЕЛК и НЕЛК.

Сподели
Връчване на заповед по пощата.

заповедта се счита за връчена, когато препоръчаната пратка е непотърсена.

Сподели