Съкращаване на половин щатна бройка

Основание за уволнение при съкращаване на половината щатна бройка.

Сподели