Забавяне на заплатата след прекратяване на трудовия договор

С работодателя ми прекратихме трудовия договор. Не съм получил последната си заплата повече от месец. Какви действия да предприема? Сигнал в инспекцията по труда; Молба за издаване копие от влязлото

Сподели
Връчване на заповед за прекратяване по взаимно съгласие

Връчиха ми заповед за прекратяване по взаимно съгласие. Подписах я. Какво означава това? Да формулираме така въпроса: Дали подписът на работника или служителя под текста на заповедта за прекратяване на

Сподели
Работодателят не е уведомил за приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение

В случай че работодателят не е уведомил работника за приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие и издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение в седемдневния

Сподели
Николай Стоянов, “Прекратяване на трудовия договор”

Вярвам, че знанието, което книгата Ви предлага, ще бъде полезно в практиката Ви на специалист и управленец. Прекратяването на трудовите правоотношения по реда на чл. 325 и 328 от Кодекса

Сподели
Прекратяването на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя

Прекратяването на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя е регламентирано в чл. 328 КТ с конкретно посочени хипотези. В случай, че не намирате законово основание в хипотезите на

Сподели