Прекратяване на трудовия договор на две основания

Когато в заповедта за уволнение са посочени две основания за прекратяване на трудовия договор

Сподели
Уволнението не е заплаха

Какво е заплаха? Може ли заканата за уволнение да породи страх и да се поеме парично задължение?

Сподели
Работодателят няма право да прецени, кои длъжности са подходящи за трудоустроения

Прекратяване, поради болест или здравни противопоказания. Само ТЕЛК има правомощие да определи подходящата работа.

Сподели
Прекратяване поради болест и здравни противопоказания (чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ)

Длъжен ли е работодателят да предложи работа, за която служителя не притежава образование или квалификация?

Сподели
На кое основание се “пенсионира”

Работникът е придобил право на пенсия докато е обжалвал заповед за прекратяване. Как трябва да се прекрати трудовия договор след възстановяването?

Сподели
Прекратяване на трудов договор с трудоустроен

Работодателят не е длъжен да промени организацията на работата поради решение на ТЕЛК

Сподели