Работодателят няма право да прецени, кои длъжности са подходящи за трудоустроения

Прекратяване, поради болест или здравни противопоказания. Само ТЕЛК има правомощие да определи подходящата работа.

Сподели
Прекратяване поради болест и здравни противопоказания (чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ)

Длъжен ли е работодателят да предложи работа, за която служителя не притежава образование или квалификация?

Сподели
На кое основание се “пенсионира”

Работникът е придобил право на пенсия докато е обжалвал заповед за прекратяване. Как трябва да се прекрати трудовия договор след възстановяването?

Сподели
Прекратяване на трудов договор с трудоустроен

Работодателят не е длъжен да промени организацията на работата поради решение на ТЕЛК

Сподели