Предизвестие и Заповед за прекратяване на трудовия договор. Кои факти се обжалват?

От значение са посочените факти в предизвестието, а не в заповедта за прекратяване на трудовия договор.

Сподели
Подбор – липса на критерий, свързан с нивото на изпълнение на възложената работа.

Липсата на оценка на нивото на изпълняваната работа, води до незаконосъобразност на прекратяване на трудовия договор.

Сподели
Срочен договор след договор за обучение.

Срокът на договора за ученичество няма отношение към ограниченията по чл. 68 КТ

Сподели