Как се доказват липси?

Пълна имуществена отговорност.

Сподели