Новото старо допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Как се изчислява обезщетението за неизползван платен годишен отпуск.

Сподели
Неплатен отпуск през 2020 г.

През 2020 г. 60 работни дни ползван неплатен се зачита за трудов и осигурителен стаж.

Сподели
Участие в БНТ

Участие в предаването "Питай БНТ" април 2020 г. Отговори на зрителски въпроси.

Сподели