Прекратяване на договор с изпълнителен директор на Изпълнителна агенция

Уволнение на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция само след съгласуване с Министър-председателя.

Сподели
Премии без постоянен характер

Контрол на съда върху задължението на работодателя да плати премия (ДМС)

Сподели
Относно различието в текстовете в предизвестието и заповедта за прекратяване

Различието в текстовете на предизвестието и заповедта за прекратяване, основание ли е за незаконосъобранзост на уволнението?

Сподели
Срочен договор с ресурсен учител

Основанията за сключване на срочен договор следва да бъдат посочени в трудовия договор.

Сподели