Оттегляне на предизвестие. Отмяна на заповедта по инициатива на работодателя

Може ли да се прекъсне действието на предизвестието? Какво следва в случай, че работодателят отмени заповедта за прекратяване?

Сподели
От коя дата се придобива качеството пенсионер?

Прекратяване на трудовия договор след като лицето е придобило и упражнило право на пенсия

Сподели
Обезщетение за задържане на трудова книжка

Дължи ли се обезщетение за задържана трудова книжа след сключване на трудов договор с друг работодател? А след неговото прекратяване?

Сподели
Трудово възнаграждение при несъстоятелност на работодателя

Не може да се заведе иск за трудово възнаграждение след като същото е прието в списъка по несъстоятелността и не е направено възражение срещу това.

Сподели