На кое основание се “пенсионира”

Работникът е придобил право на пенсия докато е обжалвал заповед за прекратяване. Как трябва да се прекрати трудовия договор след възстановяването?

Сподели
ДУК и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при ДУК

Сподели
Прекратяване на трудов договор с трудоустроен

Работодателят не е длъжен да промени организацията на работата поради решение на ТЕЛК

Сподели
Неплатен отпуск през 2021 г.

Трудов и осигурителен стаж при ползване на неплaтен отпуск през 2021 г.

Сподели