Продължителност на нощната смяна.

Каква е продължителността на нощната смяна при подневно и сумирано отчитане на работното време?

Сподели
Липса на качества.

Липса на качества, като основание за прекратяване на трудовия договор.

Сподели
Има ли злоупотреби с работното време?

Злоупотреба с работното време. Едно участие в сутрешния блок на БТВ

Сподели