Корона вирус и трудовото правоотношение

Права и задължения на страните по трудовото правоотношение относно мерките срещу COVID-19

Сподели
Разлика между работно време и работен ден (работна смяна)

Понятието “работният ден” е различно от понятието “работно време”. В работния ден се включва освен работното време и осигурените почивки по чл. 151, ал.1 КТ – в този смисъл дефинициите

Сподели
Грешка в датата на прекратяване

Грешката в датата на прекратяване не води до незаконосъобразност на заповедта.

Сподели