Връчване на заповед по пощата.

заповедта се счита за връчена, когато препоръчаната пратка е непотърсена.

Сподели
Намаляване обема на работа следва да бъде по отношение на конкретна трудова функция.

При намаляване обема на работата в цялото предприятие, работодателят е длъжен да доказва при оспорване на уволнителна заповед, как това намаляване се отразява на съответната трудова функция.

Сподели
Поканихте ли работника да ползва платения си отпуск?

За правото на работодателя и работника, относно разрешаване и ползване на платения годишен отпуск.

Сподели