Прието постановление за запазване на заетостта

Постановление за компенсация на работодателите по време на обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г.

Сподели
Разлика между чл. 7, ал. 2 от „извънредния закон“ и чл. 173а, ал. 1 КТ

Кратко обяснение на някои норми от "Закона за извънредното положение" и промените в КТ

Сподели
Предложения за изменение на Кодекса на труда

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение, е предложен закон за допълнение на Кодекса на труда със следните текстове: ТУК седма страница.

Сподели
Корона вирус и трудовото правоотношение

Права и задължения на страните по трудовото правоотношение относно мерките срещу COVID-19

Сподели
Разлика между работно време и работен ден (работна смяна)

Понятието „работният ден“ е различно от понятието „работно време“. В работния ден се включва освен работното време и осигурените почивки по чл. 151, ал.1 КТ – в този смисъл дефинициите

Сподели