Работодателят няма право да прецени, кои длъжности са подходящи за трудоустроения

Прекратяване, поради болест или здравни противопоказания. Само ТЕЛК има правомощие да определи подходящата работа.

Сподели
Прекратяване поради болест и здравни противопоказания (чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ)

Длъжен ли е работодателят да предложи работа, за която служителя не притежава образование или квалификация?

Сподели
Промени в ЗТМТМ и ЗЧРБ

Промяна в процедурите за наемане на чужденци. Статия за инспекторите по труда.

Сподели
Промяна в наредбата за подаване на уведомление

Подаване на информация в ТД на НАП за основанието за прекратяване на трудовия договор

Сподели