Нов режим за конкурси и мобилност на държавните служители.

Промени в държавен вестник относно конкурсите и мобилността на държавните служители. Приета е нова наредба.

Сподели
Тълкувателно решение на ВКС, относно задържането на трудовата книжка от страна на работодателя.

Какво следва да стори работодателя, за да се освободи от забавата свързана с предаване на трудовата книжка?

Сподели
Със свидетелски показания може да се доказва извънреден труд.

Доказване полагането на извънреден труд, когато работодателят не е водил документация.

Сподели
Доказване оставяне без работа за целите на обезщетението при отмяна на заповед за уволнение.

Как се доказва оставането без работа за целите на обезщетението при отмяна на незаконна заповед за уволнение.

Сподели
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ (поради „пенсиониране“)

Обезщетението поради "пенсиониране" се заплаща само веднъж. Не се дължи ако договора е сключен след "пенсионирането".

Сподели
Значение на уведомлението до НАП за валидността на трудовия договор.

Уведомлението до НАП няма отношение към действителността на трудовия договор.

Сподели