Неплатен отпуск през 2021 г.

Трудов и осигурителен стаж при ползване на неплaтен отпуск през 2021 г.

Сподели
Как се доказват липси?

Пълна имуществена отговорност.

Сподели
Една Наредба, която не се прилага.

Наредба за командировките, която не се прилага. Коя е тя?

Сподели