Ползва ли се от закрила работник непредоставил болничен лист?

Не се ползва със закрила работник или служител непредоставил болничен лист.

Уволнение поради болест – 325, ал.1, т. 9 КТ

Дали работата е подходяща за трудоустроения се преценява само от ТЕЛК и НЕЛК.

Повишение на учителските заплати.

По-високи размери на учителските заплати от 01.01.2020 г.

Постановление за обявяване на трудово правоотношение

Обявяване на трудово правоотношение само докато се полага труд.

Прекратяване на трудов договор по ел. поща?

Възможно е прекратяване на трудов договор по ел. поща!

Имат ли „таван“ командировъчните пари“?

Командировъчните и квартирни пари нямат максимален размер.

Връчване на заповед по пощата.

заповедта се счита за връчена, когато препоръчаната пратка е непотърсена.

Намаляване обема на работа следва да бъде по отношение на конкретна трудова функция.

При намаляване обема на работата в цялото предприятие, работодателят е длъжен да доказва при оспорване на уволнителна заповед, как това намаляване се отразява на съответната трудова функция.

Прекратяването по чл. 19а от Закона за администрацията.

заместник-директорите на РЗИ могат да бъдат уволнени по чл. 19, ал. 2 ЗА

Поканихте ли работника да ползва платения си отпуск?

За правото на работодателя и работника, относно разрешаване и ползване на платения годишен отпуск.