Заповед на Министъра на труда и социалната политика

Задължения на работодателите за осигуряване на ЗБУТ

Прието постановление за запазване на заетостта

Постановление за компенсация на работодателите по време на обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г.

Разлика между чл. 7, ал. 2 от “извънредния закон” и чл. 173а, ал. 1 КТ

Кратко обяснение на някои норми от "Закона за извънредното положение" и промените в КТ

Предложения за изменение на Кодекса на труда

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение, е предложен закон за допълнение на Кодекса на труда със следните текстове: ТУК седма страница.

За уволнение по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ е необходимо решението на ТЕЛК/НЕЛК да е влязло в сила.

Докато се обжалва решението на ТЕЛК не може да се извърши уволнение по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ

Корона вирус и трудовото правоотношение

Права и задължения на страните по трудовото правоотношение относно мерките срещу COVID-19

Защитен: Важна промяна

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Разлика между работно време и работен ден (работна смяна)

Понятието “работният ден” е различно от понятието “работно време”. В работния ден се включва освен работното време и осигурените почивки по чл. 151, ал.1 КТ – в този смисъл дефинициите

Грешка в датата на прекратяване

Грешката в датата на прекратяване не води до незаконосъобразност на заповедта.