Неплатен отпуск през 2020 г.

През 2020 г. 60 работни дни ползван неплатен се зачита за трудов и осигурителен стаж.

Участие в БНТ

Участие в предаването "Питай БНТ" април 2020 г. Отговори на зрителски въпроси.

Сроковете по ЗХУ се удължават

Сроковете по ЗХУ се удължават до един месец след изтичане на извънредното положение.

Изменение и допълнение на извънредния закон

Нови срокове по време на извънредното положение

Официално извънредното положение удължено до 13.05.2020 г.

С бр. 33 от 07.4.2020 г. на ДВ   Народното събрание взе Решение за  удължаване на срока на обявеното извънредно положение от 13 март 2020 г. върху цялата територия на Република

Заповед на Министъра на труда и социалната политика

Задължения на работодателите за осигуряване на ЗБУТ

Прието постановление за запазване на заетостта

Постановление за компенсация на работодателите по време на обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г.

Разлика между чл. 7, ал. 2 от “извънредния закон” и чл. 173а, ал. 1 КТ

Кратко обяснение на някои норми от "Закона за извънредното положение" и промените в КТ

Предложения за изменение на Кодекса на труда

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение, е предложен закон за допълнение на Кодекса на труда със следните текстове: ТУК седма страница.