Видеоклип “моите права при командироване”

В клипа са разяснени основните положения в българското законодателство относно свободното движение на работници в рамките на ЕС, какво трябва да знаят българските граждани преди да заминат да работят в чужбина.

Командироване в рамките на предоставяне на услуги.

Осигурителни вноски при липса на минимални ставки в приемащата държава.

Съкращаване на половин щатна бройка

Основание за уволнение при съкращаване на половината щатна бройка.

До кой комент в процеса може да се доказва оставането без работа?

Относно обезщетение за оставане без работа при оспоране на заповедта за прекратяване.

Липси при отчетническа дейност

Кой какво следва да докаже при наличие на липси.

Кой ми е работодател?

Когато договора е сключен с по-горестоящ орган.