Липси при отчетническа дейност.

При установени липси в тежест на работника или служителя (отчетник) е да докаже, че не ги причинил.

Видеоклип “моите права при командироване”

В клипа са разяснени основните положения в българското законодателство относно свободното движение на работници в рамките на ЕС, какво трябва да знаят българските граждани преди да заминат да работят в чужбина.

Командироване в рамките на предоставяне на услуги.

Осигурителни вноски при липса на минимални ставки в приемащата държава.

Съкращаване на половин щатна бройка

Основание за уволнение при съкращаване на половината щатна бройка.