Обезщетение за оставане без работа не се дължи при ползван отпуск за бременност и раждане

Не се дължи обезщетение за оставане без работа при ползване на отпуск за бременност и раждане

Обезщетение за пенсиониране от работодател след възстановяване при незаконосъобразно уволнение.

времето при незаконно уволнение е част трудовия стаж при определяне размера на обезщетението при пенсиониране.

Кой работодател дължи обезщетение при пенсиониране?

Обезщетение при пенсиониране се дължи от работодателя, при който е придобито правото на пенсия.

Оттегляне на предизвестие. Отмяна на заповедта по инициатива на работодателя

Може ли да се прекъсне действието на предизвестието? Какво следва в случай, че работодателят отмени заповедта за прекратяване?

От коя дата се придобива качеството пенсионер?

Прекратяване на трудовия договор след като лицето е придобило и упражнило право на пенсия

Обезщетение за задържане на трудова книжка

Дължи ли се обезщетение за задържана трудова книжа след сключване на трудов договор с друг работодател? А след неговото прекратяване?

Трудово възнаграждение при несъстоятелност на работодателя

Не може да се заведе иск за трудово възнаграждение след като същото е прието в списъка по несъстоятелността и не е направено възражение срещу това.