Що е ръководство на предприятието според уволнението по чл. 328, ал. 2 КТ

Ръководство на предприятието, което може да бъде уволнено при сключване на договор за управление.

Взаимно съгласие за датата за прекратяване на договора.

Kак се доказва постигнато съгласие за датата на прекратяване на договора.

Принуда за напускане.

Когато работодателят каже, че си уволнен.

Продължителност на нощната смяна.

Каква е продължителността на нощната смяна при подневно и сумирано отчитане на работното време?

Липса на качества.

Липса на качества, като основание за прекратяване на трудовия договор.

Има ли злоупотреби с работното време?

Злоупотреба с работното време. Едно участие в сутрешния блок на БТВ

Обективна невъзможност – причина за прекратяване на трудовия договор

Основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ е приложимо, когато е настъпила обективна невъзможност за работника да изпълнява задълженията си по трудовия договор, каквито случаи са

Статут на директор на общинско предприятие

Директорът на общинско предприятие попада ли сред длъжностите от „държавната администрация“ по чл. 107а КТ? Директорът на общинско предприятие има статут на служител на общината, ръководен орган на специализираното звено,

Как се изчислява нормата часове при СИРВ?

Условие: СИРВ – едномесечен календарен период Смени – дневна от 07:00 часа до 19:00 часа– Нощна от 19:00 часа до 07:00 часа Трудов договор на пълно работно време – осем