Съкращаване на половин щатна бройка

Основание за уволнение при съкращаване на половината щатна бройка.

До кой комент в процеса може да се доказва оставането без работа?

Относно обезщетение за оставане без работа при оспоране на заповедта за прекратяване.

Липси при отчетническа дейност

Кой какво следва да докаже при наличие на липси.

Кой ми е работодател?

Когато договора е сключен с по-горестоящ орган.

Критериите за определяне на една длъжност като ръководна по смисъла на чл. 328, ал. 2 КТ

Как се определя ръководна ли е длъжността за целите на уволнение поради, сключен договор за упраление.

Явяване на работа след възстановяване.

Изпращане на уведомление за явяваване не е води до възстановяване.

Ненормиран работен ден.

Кога се счита наличие на ненормирано работно време.