Освобождаване на заместник-кмет

Заместник-кмет се освобождава без предизвестие и по целесъобразност.

Съкращаване на щата при длъжности с еднакви наименования

При съкращаване на щата водещо е не наименованието на длъжността, а еднаквите и сходни трудови функции.

Новото старо допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Как се изчислява обезщетението за неизползван платен годишен отпуск.

Неплатен отпуск през 2020 г.

През 2020 г. 60 работни дни ползван неплатен се зачита за трудов и осигурителен стаж.

Участие в БНТ

Участие в предаването "Питай БНТ" април 2020 г. Отговори на зрителски въпроси.

Сроковете по ЗХУ се удължават

Сроковете по ЗХУ се удължават до един месец след изтичане на извънредното положение.

Изменение и допълнение на извънредния закон

Нови срокове по време на извънредното положение