Явяване на работа след възстановяване.

Изпращане на уведомление за явяваване не е води до възстановяване.

Ненормиран работен ден.

Кога се счита наличие на ненормирано работно време.

Що е ръководство на предприятието според уволнението по чл. 328, ал. 2 КТ

Ръководство на предприятието, което може да бъде уволнено при сключване на договор за управление.

Взаимно съгласие за датата за прекратяване на договора.

Kак се доказва постигнато съгласие за датата на прекратяване на договора.

Принуда за напускане.

Когато работодателят каже, че си уволнен.

Продължителност на нощната смяна.

Каква е продължителността на нощната смяна при подневно и сумирано отчитане на работното време?