Грешка в датата на прекратяване

Грешката в датата на прекратяване не води до незаконосъобразност на заповедта.

Ползва ли се от закрила работник непредоставил болничен лист?

Не се ползва със закрила работник или служител непредоставил болничен лист.

Уволнение поради болест – 325, ал.1, т. 9 КТ

Дали работата е подходяща за трудоустроения се преценява само от ТЕЛК и НЕЛК.

Повишение на учителските заплати.

По-високи размери на учителските заплати от 01.01.2020 г.

Постановление за обявяване на трудово правоотношение

Обявяване на трудово правоотношение само докато се полага труд.

Прекратяване на трудов договор по ел. поща?

Възможно е прекратяване на трудов договор по ел. поща!

Имат ли „таван“ командировъчните пари“?

Командировъчните и квартирни пари нямат максимален размер.