Със свидетелски показания може да се доказва извънреден труд.

Доказване полагането на извънреден труд, когато работодателят не е водил документация.

Доказване оставяне без работа за целите на обезщетението при отмяна на заповед за уволнение.

Как се доказва оставането без работа за целите на обезщетението при отмяна на незаконна заповед за уволнение.

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ (поради „пенсиониране“)

Обезщетението поради "пенсиониране" се заплаща само веднъж. Не се дължи ако договора е сключен след "пенсионирането".

Значение на уведомлението до НАП за валидността на трудовия договор.

Уведомлението до НАП няма отношение към действителността на трудовия договор.

Липси при отчетническа дейност.

При установени липси в тежест на работника или служителя (отчетник) е да докаже, че не ги причинил.

Видеоклип „моите права при командироване“

В клипа са разяснени основните положения в българското законодателство относно свободното движение на работници в рамките на ЕС, какво трябва да знаят българските граждани преди да заминат да работят в чужбина.

Командироване в рамките на предоставяне на услуги.

Осигурителни вноски при липса на минимални ставки в приемащата държава.