Прието постановление за запазване на заетостта

Постановление за компенсация на работодателите по време на обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г.

Разлика между чл. 7, ал. 2 от “извънредния закон” и чл. 173а, ал. 1 КТ

Кратко обяснение на някои норми от "Закона за извънредното положение" и промените в КТ

Предложения за изменение на Кодекса на труда

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение, е предложен закон за допълнение на Кодекса на труда със следните текстове: ТУК седма страница.

За уволнение по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ е необходимо решението на ТЕЛК/НЕЛК да е влязло в сила.

Докато се обжалва решението на ТЕЛК не може да се извърши уволнение по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ

Корона вирус и трудовото правоотношение

Права и задължения на страните по трудовото правоотношение относно мерките срещу COVID-19

Защитен: Важна промяна

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Разлика между работно време и работен ден (работна смяна)

Понятието “работният ден” е различно от понятието “работно време”. В работния ден се включва освен работното време и осигурените почивки по чл. 151, ал.1 КТ – в този смисъл дефинициите

Грешка в датата на прекратяване

Грешката в датата на прекратяване не води до незаконосъобразност на заповедта.

Ползва ли се от закрила работник непредоставил болничен лист?

Не се ползва със закрила работник или служител непредоставил болничен лист.