Промени в ЗТМТМ и ЗЧРБ

Промяна в процедурите за наемане на чужденци. Статия за инспекторите по труда.

Промяна в наредбата за подаване на уведомление

Подаване на информация в ТД на НАП за основанието за прекратяване на трудовия договор

На кое основание се “пенсионира”

Работникът е придобил право на пенсия докато е обжалвал заповед за прекратяване. Как трябва да се прекрати трудовия договор след възстановяването?

ДУК и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при ДУК

Прекратяване на трудов договор с трудоустроен

Работодателят не е длъжен да промени организацията на работата поради решение на ТЕЛК

Преотдаването на персонал само по реда на раздел VIIIв КТ

Кога е налице отдаване на персонал по Кодекса на труда.

Неплатен отпуск през 2021 г.

Трудов и осигурителен стаж при ползване на неплaтен отпуск през 2021 г.

Как се доказват липси?

Пълна имуществена отговорност.