Що е то „Работна седмица“?

Не е налице идентичност в понятията работна седмица, която включва полагане на труд в седем последователни дни, независимо от дните и календарна седмица, която се характеризира с начало понеделник и край неделя.

Отговорът на въпроса е важен за работниците и служителите, които полагат труд в условията на въведено сумирано изчисляване на работното време, с оглед определяне на седмичната им почивка.

Може да прочетете още:

Разлика между работно време и работен ден (работна смяна)