Що е ръководство на предприятието според уволнението по чл. 328, ал. 2 КТ

По въпроса по какви критерии дадена длъжност се определя, че се числи към ръководството на предприятието по смисъла на §1 т.3 ДР на КТ.

Съгласно легалното определение на понятието „ръководство на предприятието”, дадено в § 1, т. 3 ДР на КТ, в ръководството на предприятието се включват освен ръководителят и неговите заместници, също и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес- т.е. неговото организиране и планиране, разпределение на задачи между подчинените работници и служители, контролиране на тяхното изпълнение и пр. Характерът на длъжността като ръководна се определя от длъжностната характеристика, а не от определянето й като ръководна по Единния класификатор на длъжностите. Дали длъжността е ръководна е фактически въпрос и се отнася до преценката на доказателствата по делото.

Законът не изисква работодателят да връчва или запознава преди уволнението съответния служител, със сключения договор за управление, достатъчно е последният да е посочен в заповедта за уволнение.