Устно разрешение за отпуск

Отговор на поставен въпрос: Неплатеният, както и платеният, отпуск се разрешават само с писмена заповед от работодателя. В случай, дори на получено устно разрешение, то отпускът не се счита за разрешен и неявяването на работа в два последователни работни дни е основание за дисциплинарно уволнение. Отделно от горното, не винаги прекият ръководител има правомощия да […]

Николай Стоянов

08.01.2018
"

към статията

Отговор на поставен въпрос:

Неплатеният, както и платеният, отпуск се разрешават само с писмена заповед от работодателя. В случай, дори на получено устно разрешение, то отпускът не се счита за разрешен и неявяването на работа в два последователни работни дни е основание за дисциплинарно уволнение.

Отделно от горното, не винаги прекият ръководител има правомощия да разрешава видовете отпуски.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.