Уволнение на зам.-кмет по време на избори

Кмета на общината разполага с правомощията си по чл. 44, ал. 1, т. 3 ЗМСМА да назначава и освобождава от длъжност заместник – кмета, за периода от време, когато като кандидат, регистриран за участие в избори, е следвало да бъде в задължителен отпуск /от регистрацията до обявяването на изборните резултати/, но такъв отпуск не е ползван и кметът е бил на работа. Задължението кметът да ползва неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите, произтича от разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс.

Когато е регистриран за участие в избори, кметът следва да ползва отпуск за посоченото в закона време, защото законодателят в този случай е преуредил субективното право на отпуск в правно задължение. Когато, въпреки това и в нарушение на нормата на чл. 161, ал. 1 ИК, задълженото лице не е ползвало отпуск за участието си в избори изобщо, или е било в отпуск само за част от законово регламентирания период /т.е. от регистрацията до обявяването на изборните резултати/, това не може да има за последица лишаване на лицето от обема правомощия, произтичащи от длъжността, която заема и с които разполага по закон, защото подобни ограничения не са предвидени от законодателя нито с нормата на чл.161 ИК, нито в специалния закон – ЗМСМА.

Решение № 317/29.10.2015 г. по гр. д. № 3095/2015 г., IV отд. ВКС