Трудово правоотношение при липса на трудов договор

Съдът може да признае валидно възникване на трудовото правоотношение при липса на подпис от страна на работника:

  • когато волята му е обективирана в различни писмени актове, например молба за започване на работа;
  • при обективна невъзможност да подпише договора, например командироване в чужбина;
  • Когато трудовият договор е загубен или унищожен.

Още по темата:

Постановление за обявяване на трудово правоотношение