Трансформиране на трудов договор „до завършване на определена работа“ в безсрочен

Може ли да се трансформира трудов договор „до завършване на определена работа“ в безсрочен, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна?

Отговорът е отрицателен.