Статут на директор на общинско предприятие

Директорът на общинско предприятие попада ли сред длъжностите от „държавната администрация“ по чл. 107а КТ?

Директорът на общинско предприятие има статут на служител на общината, ръководен орган на специализираното звено, но не е служител на администрацията, и не е част от държавната администрация по см. на чл. 107а КТ. Директорът на общинско предприятие не може да бъде в несъвместимост по смисъла на чл. 107а и трудовият му договор не може да бъде прекратен на осн. чл. 330, ал.1, т. 8 от КТ .