Работодател е пропуснал в тридневния срок да регистрира сключен трудов договор

Работодател е пропуснал в тридневния срок да регистрира сключен трудов договор. Отправил е молба до Инспекцията по труда за издаване на предписание, което е условие за регистриране на договора след тридневния срок. Инспекцията по труда отказва да издаде предписание. Може ли работодателят да обжалва отказа.

Отговор отрицателен.