Срокът за възстановяване на уволнен работник, започва ли да тече от датата на публикуване на решение?

Срокът за възстановяване на уволнен работник, започва ли да тече от датата на публикуване на решението в сайта на ВКС?

Отговорът е отрицателен.

Не може да се приеме, че работникът е узнал за решението на съда по смисъла на чл. 345, ал. 1 КТ от датата на публикуване на електронната страница на ВКС на определение на ВКС по реда на чл. 288 ГПК, с което не се допуска касационно обжалване на въззивното решение, което влиза в сила от този момент, и че от този момент за него е започнал да тече срока по чл. 345, ал. 1 КТ, тъй като законът предвижда изрично, че съобщаването следва да се извърши чрез адресирано конкретно до страната съобщение, каквото не се явява публикацията на съдебните актове в електронната страница на ВКС.