Спогодба с Грузия за регулиране на трудовата миграция

На 26.11.2019 г. в Държавен вестник е публикувана Спогодба между България и Грузия за регулиране на трудовата миграция. Спогодбата дава възможност за наемане на работници без разрешение за работа. В шестемесечен срок Агенцията по заетостта следва да разпише процедури за прилагането ѝ. Споразумението влиза в сила след уведомление по диломатически път за изпълнение на процедурите.

Спогодба

Задай въпрос