Следва ли да се постигне договореност за датата на прекратяване по взаимно съгласие?

Отговорът е положителен.

Взаимното съгласие за прекратяване на трудовия договор се отнася о до датата, от което същият се прекратява. Не съвпадането на волята или липса на воля относно датата на прекратяване на трудовия договор означава липса на съгласие.

В случай, че работникът не посочи в предложението си за прекратяване на договора по взаимно съгласие дата на която желае същият да бъде прекратен и работодателят издаде заповед, в която сам определи момента на прекратяване, то заповедта е незаконосъобразна.