СИРВ – там, където правото среща математиката!

Колко служители са необходими на един денонощен пост – 24 часа, 365 дни годишно с един служител на смяна?

Отговорът е 5,009 охранители, като принципът за изчисление е следният:

Необходимия брой човекочасове е 8760 (24 часа умножени по 365 дни в годината)

Работните часове през 2019 г. са 1992 (249 работни дни умножени по 8 часа)

От тях следва да се извадят 160 часа (20 дни платен годишен отпуск умножени по 8 часа)

Работните часове за 2019 г. са 1832 часа.

Нощният труд за 2019 г. при 24 часов пост е 2920 (365 дни умножени по 8 часа)

Нощният труд за 2019 г. при 24 часов пост, след приравняване на нощния труд към дневния, преобразуван с коеф. 1,1428 е 3337 часа (2 920 часа нощен труд умножени по 1,1428)

Дневният труд през 2019 г. е в размер на 5 840 (16 часа дневен труд на денонощие умножение по 365 дни в годината)

Общия брой на часовете, които следва да се отработят е 9 177 (5 840 дневен труд плюс 3337 нощен труд приравнен към дневен)

Броят на охранителите е 9 177 часа (броя на часовете труд, които трябва да се положат) разделени на 1832 часа (часовете труд, които всеки работник може да положи за 2019 г.) = 5,009 охранители на един пост.

Посоченото становище на ИА ГИТ може да се използва от възложители на обществени поръчки чрез техническото задание.