Решения свързани с несъстоятелност по молба на Инспекцията по труда

Подадохме сигнал за неизплатени заплати. Отговориха ни, че Инспекцията по труда е подала молба за откриване на производство по несъстоятелност. Къде може да проверим дали има решение по делото за несъстоятелност.

Отговор:

Списъкът е тук.