Работодателят не е уведомил за приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение

В случай че работодателят не е уведомил работника за приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие и издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение в седемдневния срок, същата следва ли да се приеме за законосъобразна? Отговорът е положителен.

Николай Стоянов

17.08.2018
"

към статията

В случай че работодателят не е уведомил работника за приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие и издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение в седемдневния срок, същата следва ли да се приеме за законосъобразна?

Отговорът е положителен.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.