Брой работни часове до края на 2018 година

Брой работни часове до края на 2018 г.

  • Август – 23 работни дни – 184 ч.
  • Септември – 18 работни дни – 144 ч.
  • Октомври – 23 работни дни – 184 ч.
  • Ноември – 22 работни дни – 176 ч.
  • Декември – 18 работни дни – 144 ч.

Работата над посочените часове е извънреден труд.