Продължителност на нощната смяна

Каква е продължителността на нощната смяна при подневно и сумирано отчитане на работното време?

Николай Стоянов

24.10.2019
"

към статията

Каква е продължителността на нощната смяна при подневно и сумирано отчитане на работното време?

 Седемчасово работно време и респективно работна седмица от 35 часа е предвидено само и единствено при полагане само на нощен труд, т.е. от 22:00 часа до 06:00 часа. С разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от КТ законодателят въвежда намалено работно време извън Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време. За разлика от разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от КТ, нормата на чл. 141, ал. 2 КТ регламентира не продължителност на работното време, а продължителност на работната смяна. Работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна, а с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна.

Тук обаче законодателят не сочи изрично каква е продължителността на работната смяна през нощта. Продължителността на работната смяна не е регламентира и в разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от КТ, тъй като със същата се регламентира продължителност на работно време, но не и на работна смяна. В случай, че приемем седемчасова продължителност на нощната смяна, то в този случай при подневно изчисляване на работното време, при работна смяна с четири и повече часа продължителността не следва да надвишава седем часа. Продължителността на работната смяна, с четири и повече часа нощен труд, обаче може да бъде осем часа след въвеждане на сумирано изчисляване на работното време и в този случай, ще възникне задължение за работодателя да превръща нощните часове с дневни (чл. 142, ал. 4, предл. първо от КТ и чл. 9а, ал. 4 от Наредбата за работното време почивките и отпуските.

Коефициентът за преобразуване на нощните часове в дневни се прилага само в условията на въведено сумирано изчисляване на работното време, но не и при подневно изчисляване.  

При въведено сумирано изчисляване на работното време за смени с начален час от 17:00 часа до 02:00 часа следва нощните часове да се превърнат в дневни, тъй като се включват четири часа нощен труд. При трудов договор сключен с работно време само през нощта отработените нощни часове не се превръщат в дневни. При работни смени включващи три часа нощен труд работните часове по графика на работника или служителя се изчислява без превръщане на нощните часове в дневни с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, тъй като това е предвидено за смени с четири и повече часове нощен труд.

6 Коментари

 1. Веска Иванова

  Здравейте,
  Във фирмата, в която работя е въведено сумирано изчисляване на работното време, с едномесечно отчитане. Единият от отделите е Нощен клуб, в който персонала е назначен с нормален трудов договор за 8 часа, но работното им време е от 23:00 до 07:00 часа, като в този часови период им се включва и 1 час почивка. Или работни часове са 7 часа. До момента приравнявам нощните часове в дневни до нормата за месеца. Правилно ли процедирам?

  Отговор
  • Николай Стоянов

   В случай, че е въведено сумирано изчисляване на работното време е правилно приравняването на нощните часове в дневни.

   Отговор
 2. Теодора

  Здравейте, при въведено СИРВ за месец, има смени от 15:00 до 24:00 часа. Тези смени включват 2 часа нощен труд от 22 до 24 часа, тъй като нощните часове са по малко от 4 часа, не се приравняват 2 часа нощен към дневен труд и отчитаме 9 часа труд, като заплащаме по 1 лев допълнително за всеки час след 22 до 24 часа, в случая 2 лева. Правилно ли постъпваме.

  Отговор
  • Николай Стоянов

   На поставения от Вас въпрос давам следният отговор.
   рзпоредбата на чл. 9а, ал. 4 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските регламентира продължителността на работното време, респективно, начинът за изчисляване на нормата за съответния календарен период, за който е установено СИРВ. Нормата няма да се промени в случай, че нощните смени са с по-малко от 4 часа нощен труд.
   Разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата регламентира заплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд.
   Всеки час нощен труд се преобразува с коефициент 1,1428 без значение от продължтелността на нощния труд – дали е повече или по-малко от 4 часа.
   В посочения от Вас казус: не преобразувате нощните часове в дневни при изчисляване нормата на часове за календарния период на СИРВ.
   Преобразувате всеки час нощен труд за заплащане на възнаграждени по чл. 9, ал. 2 от НСОРЗ.

   Отговор
 3. Емилия

  Здравейте,
  при подневно отчитане и работа на смени, за смените от 16:00 – 01:00 часа (3 часа нощен труд) заплащаме по 1 лв. на час, а за нощните смени от 0:00 – 08:00 (7 работни часа с 1 час почивка), не преобразуваме часовете нощен труд към дневен за заплащане на възнагражденията. При положение, че въведем СИРВ, тогава ще сме задължени да го правим. Моля, поправете ме ако греша.
  Благодаря!

  Отговор
  • Николай Стоянов

   Здравейте. Съждението Ви е правилно. Интересно е в посочената хипотеза организацията на труда свързана с възможността за реално ползване на почивка за хранене при нощна смяна.

   Отговор

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *