При подбор, длъжен ли е работодателят да се съобрази с решението на назначената от него комисия?

Когато работодателят е задал на комисията за подбор определени критерии по които да анализира и оцени поставените под подбор работници, законосъобразно ли е заключението на комисията, ако по своя преценка анализира и оцени само част от заложените критерии?

Работодателят не е длъжен да назначи нарочна комисия за извършването на подбора, нито е длъжен да се съобрази с нейното становище, ако е назначил такава.