Принуда за напускане

Дали при подаването на предизвестието за прекратяване на трудовия договор е била оказана принуда? Съдът е посочил, че осъществяването на състава на чл.30 ЗЗД (заплашване, като основание за унищожение на договора, в настоящия случай на предизвестието подадено от работника) е налице, когато едната страна е била принудена да направи волеизявление за прекратяване на трудовия договор под въздействие на основателен страх, възбуден от противоречащи на закона или морала действия, довели до психическо или физическо въздействие върху лицето. Съдът е отразил, че свидетелите не удостоверяват действия на управителя, които биха могли да бъдат определени като противоречащи на закона или морала, и с които да е оказано психическо или физическо въздействие върху работничките. Поради това, дори управителят да е казал на работниците, че са уволнени, то същият не е извършил действия, с които да ги е принудил да подпишат молбите за напускане. При тези обстоятелства и като се има предвид, че само един или двама работници са подали молби за напускане, а останалите са се върнали на работа и останали, съдът е приел, че напусналите сами са взели решение за подаването им, а за разлика от тях останалите са предпочели да продължат да работят в ответното дружество.