Прието постановление за запазване на заетостта

В Държавен вестник брой: 31, от дата 01.4.2020 г.  е публикувано

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 30 МАРТ 2020 г.за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Текста ТУК