Прехвърляне на платен годишен отпуск

Десет дни ли може работодателят ми да прехвърли от платения годишен отпуск за ползване през следващата година, поради важни производствени причини?

Отговор.

Не. Поради важни производствени причини, работодателят Ви може да отложи ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година, като в този случай Ви се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия Ви се за календарната година платен годишен отпуск.

Пример. За 2018 г. имате право на 30 работни дни платен годишен отпуск. Работодателят е длъжен да Ви осигури ползването на 15 дни. Останалите 15 могат да бъдат отложени от работодателя, поради важни производствени причини.