Прекъсване ползването на неплатен отпуск

С оглед зачестилите въпроси относно възможността за прекратяване на неплатен отпуск поискан и разрешен по време на извънредното положение, даваме следния отговор на въпроса за правилното юридическо прекратяване:

Прекъсване ползването на разрешение неплатен годишен отпуск се извършва по взаимно съгласие между страните, което следва да бъде изразено писмено независимо, коя страна е направила предложението и респективно коя страна го е приела. Правното основание е разпоредбата на чл. 175, ал. 2 КТ.