Прекратяване по взаимно съгласие без предложение до работника

Заповедта за уволнение по чл.325 т.1 КТ не съдържа характеристиките на предложение на работодателя, нуждаещо се от приемане, а съставлява безусловно изявление за прекратяване на трудовия договор, поради това във всеки случай, когато работодателят връчи заповед на това основание, без да е имало предложение до работника за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, той извършва незаконно уволнение.