Прекратяване на трудов договор по време на „болничен“

Отговор на поставен въпрос:

Може ли работник или служител по време на ползване на отпуск поради временна нетрудоспособност да подаде предизвестие за напускане и същото тече ли през време на „болничния„.

Отговорът е положителен.