Прекратяване на трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител

Допустимо ли е при сключване на трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, като основание за прекратяването му да бъде определена крайна, точно фиксирана дата, като се игнорира предвиденото в закона прекратително основание – завръщането на титуляра на длъжността?

Отговорът е отрицателен.

Може ли да се сключи договор за земестване без да бъде посочено името на замествания?