prekratyavane-na-trudoviya-dogovor-na-dve-osnovaniya

Прекратяване на трудовия договор на две основания

Допустимо е трудовият договор да бъде прекратен на две основания – намаляване обема на работа и съкращаване на щата.

Няма пречка уволнението да се извърши на повече от едно законово основание, щом са настъпили правнорелевантните (относимите) факти за това. В този случай съдът е длъжен да изследва наличието на всяко едно от посочените основания. Само липсата и на всички посочени основания за уволнение прави заповедта незаконосъобразна. Намаляването на обема на работа е обективен факт. При настъпването му, въпрос на работодателска преценка е дали да намали персонала в цялото предприятие или в отделни негови звена. Поради намаления обем на работа, работодателят може да изготви и по-малък щат, който да съответствува на намаления обем на работа. Ето защо, намаляването на обема на работа и съкращаването на щата са съвместими основания и могат да се използват кумулативно (едновременно) от работодателя.

Решение № 183/25.06.2014 г. по гр. д. № 7042/2013 г., III г.о. ВКС