Прекратяване на трудов договор със заместващ

Срочният трудов договор за заместване, се прекратява със завръщане на замествания на работа. Това основание е налице, и когато трудовия договор със замествания се прекрати.